månadsarkiv: februari 2017

Välkomna till vårterminen på Klubb 3-5

Hej och välkomna till vårterminen på Klubb 3-5! Vi ser framemot en ny, rolig och stimulerande termin här på Klubben. Med detta brev vill vi informera er om vår fritidsverksamhet.

Vi som arbetar på Klubb 3-5 är:
Andreas Stanggren
Otto Bergman
Sofie Westerberg
Anders Kinell
Marcus Forsling

Som tidigare nämnt har Alexander gått på pappaledighet och vi välkomnar Marcus till Klubben. Marcus är nyutbildad Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

Rutiner vid hämtning av barn
Vi ser gärna att ni vårdnadshavare kommer upp och hämtar era barn istället för att ringa. Vi har upplevt att mycket av vår tid går till att svara i telefon, tid som vi istället hade kunnat lägga på fritidsverksamheten. Vi är mycket tacksamma att ni hjälper oss med detta. Vi är även medvetna om situationen vid parkeringsplatsen. Vid brist av parkeringsplatser finns det möjlighet till parkering vid Netto. Eleverna får vara kontaktbar via egna mobiler förutsätt att mobilerna används till just detta ändamål. Vi vill isåfall att eleverna kontaktar oss innan hemgång.
När ert barn hämtas upp av vårdnadshavare ska barnet följa med hem enligt utsatt hämtningstid. Vi har en förståelse för att barnen vill stanna kvar på fritids för att fortsätta leka. Dock vill vi att detta följs eftersom personalens schema utgår från elevantal och utsatta hämtningstider.

Mvh, Klubb 3-5